Psykoterapiapalvelut

Psykhé Innovations Oy on vaativia psykoterapia palveluita tuottava asiantuntijayritys, 
Helsingin Kampissa. Kysy lisää

Työskentely Psykhé Innovations Oy:sa perustuu laillistettuun vaativan erityistason psykoterapia kelpoisuuteen sekä laaja-alaiseen perehtyneisyyteen; pari-, perhe-, trauma- sekä kognitiivisesta ja psykodynaamisesta psykoterapiasta.

  • Kognitiivinen psykoterapia
  • Pari- ja perhepsykoterapia
  • Kriisi- ja traumapsykoterapia
  • Psykoterapian työnohjaus
  • Psykoterapiaryhmät

Yritys vastaa osaltaan myös ihmisläheisten ja osallistavaan toimintaan perustuvista kehittämispalveluista; organisaatioiden, työyhteisöjen sekä niissä työtään tekevien henkilöiden suorituskyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Asiakkaalla on mahdollisuus hakea mm. Kelan kuntoutuskorvauksia sekä HUS-sairaanhoitopiirin ja sosiaali- ja terveystoimen ostopalveluja.

Laaja osaaminen vahvuutena

Juha Niemisellä on lähes 20 vuoden kokemus alalta ja hän on Kela- kelpoinen psykoterapia palveluiden tuottaja. Hän on tehnyt yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyönohjauksia sekä konsultointeja ja vaativia yhteisö- ja työryhmätasoisia toimeksiantoja jo vuodesta 2001 lähtien.